V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Lider Nauk Farmaceutycznych logo Konkurs na najlepszą pracę doktorską o charakterze aplikacyjnym obronioną w latach 2016/2017.
W związku z V edycją konkursu i zgłaszaniem prac doktorskich, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie prac doktorskich, obronionych w latach 2016/2017 do 12 stycznia 2018 r. na adres Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego.

Każda praca powinna być autorstwa doktorantów będących z wykształcenia magistrami farmacji, których przewód doktorski był przeprowadzony na Wydziałach Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl