Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo Studenci i Absolewnci Wydziału Farmaceutycznego

Wnioski o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wnioski o  wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej można składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 06.09.2017 r.

Wnioski składane są w formie papierowej i  elektronicznej - e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl.

medal