Ocena zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 07.08.2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z późn. zm), uprzejmie proszę wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2015/2016.     

Oceny zajęć dokonać można przez system USOS do dnia 15 października 2016 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym.220x150 0 wybory


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski