Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

stypendia

Stypendia Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 przyznawane będą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznanych studentom i doktorantom (art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 art. 187, art. 199 i art. 199c  ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)

 

 
 

pdfZarządzenie Nr 135 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sparwie procedury składania wnioksów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom na rok akademicki 2016/2017 w UMK >>>240.19 KB

pdfzałącznik nr 1-3 do zarządzania Nr 135 >>>626.81 KB

pdfZarządzenie Nr 136 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sparwie procedury składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantom na rok akademicki 2016/2017 w UMK >>>238.49 KB

pdfzałącznik nr 1-3 do zarządzenia Nr 136 >>>532.5 KB


Wnioski w wersji papierowej i elektornicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego,  w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 09.09.2016 r.