Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.05.2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020. Wybrani zostali:   

 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Kształcenia na Kierunkach Analityka Medyczna, Kosmetologia
  – Pani prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
  – kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii;


 • Prodziekan ds. Studenckich i Studiów Doktoranckich
  Pani prof. dr hab. Ewa Żekanowska,
  – kierownik Zakładu Zaburzeń Hemostazy;


 • Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia na Kierunku Farmacja
  – Pan dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK
  – kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków.


prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

Serdecznie gratulujemy!