"Top 500 Innovators"

Dr Agnieszka Siomek, adiunkt z Katedry Biochemii Klinicznej, wraz z kolejną grupą 40 laureatów III edycji „Top 500 Innovators” wyruszy 27 maja na dwumiesięczny staż do University of California w Berkeley w USA – jednej
z najlepszych uczelni na świecie.
„Top 500 Innovators” to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.
Przypomnijmy, iż mgr Wiktor Sroka pracownik Katedry i Zakładu Chemii Leków, również został laureatem tegorocznej edycji powyższego programu i od 15 kwietnia  przebywa już na stażu w  Stanach Zjednoczonych.