STDL baner 

lider nauk_farm

Aktualności

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie...
Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2016/2017

Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo Studenci i Absolewnci Wydziału Farmaceutycznego

Wnioski o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wnioski o wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie...
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronione w roku akademickim 2015/2016.


Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16...
Wyniki konkursu fotograficznego

Wyniki konkursu fotograficznego

W tegorocznej, V edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych” wzięło udział 59 uczestników, którzy nadesłali łącznie 127 fotografie. Jury konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Studenci i...
Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.
Gratulacje dla dr n. farm. Renaty Paprockiej

Gratulacje dla dr n. farm. Renaty Paprockiej

Praca doktorska dr n. farm. Renaty Paprockiej (asystent w Katedrze i Zakładu Chemii Organicznej) pt. „Aktywność biologiczna produktów uzyskanych w relacji N3-podstawionych amidrazonów z bezwodnikami cyklicznymi oraz ich wybranych...
Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

Dr Aleksander Deptuła, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii weźmie udział w międzynarodowym projekcie z zakresu oporności na antybiotyki finansowanym w konkursie JPI AMR przy współpracy z NCN. Mgr farm. Karol Jaroch, asystent Katedry...
Nadzieja Biznesu

Nadzieja Biznesu

Mgr farm. Piotr Merks asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku otrzymał nagrodę specjalną „Nadzieja Biznesu” w rankingu XXI edycji Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2016 - za pomysł Lekolepek czyli prostych graficznych naklejek na...
Analiza ankiet 2015/2016

Analiza ankiet 2015/2016

Raporty z badania satysfakcji studentów i oceny zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2015/2016.
II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych

II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych

Studenci Wydziału Farmaceutycznego - członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o. Bydgoszcz, Joanna Białczyk i Jakub Gębalski zajęli II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych podczas konferencji zorganizowanej w dniach...
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 50-53

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

tel. 52 585-34-00
tel. 52 585-39-52
tel. 52 585-35-41
tel. 52 585-37-01
tel. 52 585-37-00
fax 52 585-36-75