STDL baner 

lider nauk_farm

Aktualności

Wyniki konkursu fotograficznego

Wyniki konkursu fotograficznego

W tegorocznej, V edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych” wzięło udział 59 uczestników, którzy nadesłali łącznie 127 fotografie. Jury konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Studenci i...
Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.
Gratulacje dla dr n. farm. Renaty Paprockiej

Gratulacje dla dr n. farm. Renaty Paprockiej

Praca doktorska dr n. farm. Renaty Paprockiej (asystent w Katedrze i Zakładu Chemii Organicznej) pt. „Aktywność biologiczna produktów uzyskanych w relacji N3-podstawionych amidrazonów z bezwodnikami cyklicznymi oraz ich wybranych...
Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

Dr Aleksander Deptuła, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii weźmie udział w międzynarodowym projekcie z zakresu oporności na antybiotyki finansowanym w konkursie JPI AMR przy współpracy z NCN. Mgr farm. Karol Jaroch, asystent Katedry...
Nadzieja Biznesu

Nadzieja Biznesu

Mgr farm. Piotr Merks asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku otrzymał nagrodę specjalną „Nadzieja Biznesu” w rankingu XXI edycji Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2016 - za pomysł Lekolepek czyli prostych graficznych naklejek na...
Analiza ankiet 2015/2016

Analiza ankiet 2015/2016

Raporty z badania satysfakcji studentów i oceny zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2015/2016.
II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych

II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych

Studenci Wydziału Farmaceutycznego - członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o. Bydgoszcz, Joanna Białczyk i Jakub Gębalski zajęli II miejsce w Konkursie Umiejętności Klinicznych podczas konferencji zorganizowanej w dniach...
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich

Praca magisterska mgr. farm. Bartosza Przyborowskiego pt. "Opracowanie technologii otrzymywania tabletek z wykorzystaniem technologii druku 3D", wykonana pod kierownictwem dr n. farm. Danuty Partyki i mgr. farm. Tomasza Gnatowskiego w Zakładzie...
Zasady awansu i kryteria oceny nauczycieli akademickich

Zasady awansu i kryteria oceny nauczycieli akademickich

Senat UMK przyjął Uchwałę Nr 42 z dnia 28 marca 2017 r. w sparwie kryteriów oceny działalności naukowej obowiązujących przy ocenie okresowej nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz obowiązujących nauczycieli...
Nagrody V Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 2017

Nagrody V Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 2017

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2017 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk...
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 50-53

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

tel. 52 585-34-00
tel. 52 585-39-52
tel. 52 585-35-41
tel. 52 585-37-01
tel. 52 585-37-00
fax 52 585-36-75