Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
e-mail: dag@cm.umk.pl

p. 71 (III piętro)

p. 70 (III piętro)

p. 72 (III piętro)

p. 73 (III piętro) 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, budynek audytoryjny, pok. 17

Główne zadania działu: