Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum

mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

ul. Jagiellońska 15, budynek F, pokój 55c (II piętro)
tel. 52 585-38-99
e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl