Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na wydziałach Collegium Medium, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych dot. 2017 r. do 17 lipca 2017 r. (obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Collegium Medicum na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta lub asystenta).

17 lipca 2017 r. upływa termin składania oświadczeń w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą CM (ul. Jagiellońska 13, bud. A, p. 5).