Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na wydziałach Collegium Medium, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych dot. 2016 r. do 15 lipca 2016 r. (obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Collegium Medicum na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta lub asystenta).

15 lipca 2016 r. upływa termin składania oświadczeń w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą CM (ul. Jagiellońska 13, bud. A, p. 5).