MONIT – Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu (lub nie wyrażeniu) zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych przy B+R.

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, tj. zatrudnieni w Collegium Medium na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta lub asystenta, którzy jeszcze tego nie zrobili, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA (dot. 2017 roku) o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych.

Termin został przedłużony do 4 sierpnia 2017 r. (obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Collegium Medicum na stanowiskach n-d):

·        pdfMonit dot. pisma z dnia 28 czerwca 2017 r. do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Collegium Medicum749.25 KB

·         docFormularz OŚWIADCZENIA35.5 KB

4 sierpnia 2017 r. upływa termin składania oświadczeń w Dziale Nauki CM (ul. Jagiellońska 13, bud. A, p. 5).