INWESTYCJE MNiSW

INWESTYCJE MNiSW

Wnioski dot. inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500 000 zł (w systemie OSF):

Wnioski o przyznanie dotacji na aparaturę stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą (tj. inwestycję aparaturową o wartości jednostkowej ponad 500 000 zł) w przyszłym roku