COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Współpraca międzynarodowa - Dane kontaktowe

Współpraca międzynarodowa - Dane kontaktowe

Dział Nauki i Projektów CM
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 58 – 59, budynek F
 


 
Kierownik Działu Nauki i Projektów CM:
mgr Paulina Gyrkow e-mail: paulina.gyrkow@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91
• mobilność edukacyjna - wyjazdy/przyjazdy w ramach Erasmus+ (studenci, pracownicy)
• międzynarodowe projekty edukacyjne (Erasmus+, EOG, etc.)
• umowy międzynarodowe
 
Z-ca Kierownika Działu Nauki i Projektów CM:
mgr Dorota Zandrowicz e-mail: dorota.zandrowicz@cm.umk.pl tel. 52 585-59-95
 

 
mgr Karolina Czajkowska e-mail: karolina.czajkowska@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73
• umowy międzynarodowe
• międzynarodowe projekty naukowo-badawcze (Horizon 2020, NAWA, etc.)
 
mgr Urszula Krzyżańska e-mail: urszula.krzyzanska@cm.umk.pl tel. 52 585 33 37
• obsługa programu Erasmus+
 
lic. Izabela Trykowska e-mail: izabela.trykowska@cm.umk.pl tel.: 52 585-33-91
• wyjazdy zagraniczne pracowników CM UMK (poza programem Erasmus +)
 

 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wszystkie spotkania w Dziale Nauki i Projektów CM zostają zawieszone.
 
Kontakt z pracownikami Działu możliwy jest jedynie poprzez email lub telefon.