dziedzina nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna


Plan i program  studiów dla uczestników studiów doktorankich, którzy ropoczną naukę
w roku akademickim 2017/2018.ROK AKADEMICKI 2016/2017ROK AKADEMICKI 2015/2016