COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Projekty - Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

Projekty - Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

strona w trakcie tworzenia

Strona jednostki