Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich...

Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich...

LOGO projektu

Projekt
Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym
na Wydziale Lekarskim
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2023 
Całkowita wartość projektu: 1 483 800 zł
Koordynator projektu: prof. dr hab. Marek Koziński

Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego przy udziale Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 w ramach Działania 3.2 „Studia doktoranckie”, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób, które posiadają status absolwenta studiów II stopnia lub równoważnych bądź są zdobywcami „Diamentowego Grantu”.

Głównym celem projektu jest utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla zwiększenia jakości i efektywności prowadzonych studiów doktoranckich.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

  1. Wdrożenie nowego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego programu kształcenia na studiach III stopnia w ramach 6 modułów – biologicznego, diagnostycznego, medycznego, społeczno-gospodarczego i statystycznego.
  2. Przyznanie grantów naukowo-badawczych.
  3. Udział doktorantów w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
  4. Udział doktorantów w szkoleniach i stażach zagranicznych.
  5. Opieka nad doktorantem – promotor, drugi promotor oraz promotor pomocniczy.
  6. Stypendia naukowe.

Informacje bieżące o realizacji projektu >>