X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

konferencja foniatriiKlinika Foniatrii i Audiologii zaprasza na ogranizowaną w dniach 28-30 maja 2015 r. w Bydgoszczy X Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

Szczegółowe informacje o Konferencji >>