Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med.
Katarzyna Wawrzyniak

Kierownik Katedry

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
I piętro

tel. 52 585-40-22
tel./fax 52 585-47-50


Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W skład Katedry wchodzą:

  1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  2. I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
        e-mail: kardioanestezjologia@cm.umk.pl  

  3. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci


Historia i dzień dzisiejszy

Pracownicy

 Działalność

Nauczyciele akademiccy

Studenci - lekarski rok V

Studenci - lekarski rok VI

Faculty of Medicine - English Division


Bibliografia pracowników Katedry jest dostępna na stronie Biblioteki Medycznej


Przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa
Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
opiekun: dr hab. n. med. Katarzyna Wawrzyniak


W ramach struktury Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy:

  1. Zespół Żywienia z Poradnią Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
  2. Poradnia Anestezjologiczna
  3. Poradnia Leczenia Bólu