Miliony na modernizację pracowni mikroskopii elektronowej

pieniądze - zdjęcieZgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończona została procedura oceny wniosków złożonych w ramach "Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”.

Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK ma szansę otrzymać blisko 7 mln zł w kategorii nauk medycznych i nauk o zdrowiu, na modernizację pracowni mikroskopii elektronowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii kierowanej przez prof. dr hab. Alinę Grzankę, w celu stworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Mikroskopii Elektronowej.

W Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika ubiega się o dofinansowanie w wysokości ponad 16 mln zł.