Diamentowy Grant

MNISW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu "Diamentowy Grant".

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.


Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem >>