Stypendium Santander Universidades

Od 17 maja 2017 roku rusza nabór zgłoszeń o stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

santander uniwersiudades 1

Jednorazowe stypendium Santander Universidades otrzyma 20 studentów oraz 5 doktorantów w kwocie po 2 000 zł brutto.  

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci Uniwersytetu, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w okresie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali w roku akademickim 2015/2016 szczególne osiągnięcia w nauce oraz w działalności sportowej i artystycznej, wykazywali zaangażowanie społeczne, w inicjatywy uczelniane oraz we współpracę 
z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich p. 408 - dla kierunków prowadzonych w kampusie toruńskim i Dziale Dydaktyki CM od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 p. 14 (II piętro, bud. A, przy ul. Jagiellońskiej 13) dla kierunków prowadzonych w kampusie bydgoskim w terminie do 31 maja 2017 roku.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.  

Regulamin oraz wniosek dostępny na stronie:

http://portal.umk.pl/web/studenci/stypendia-santander-universidades

 http://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/santander/