Studentki Analityki medycznej 4. w I Ogólnopolskich Symulacjach Diagnostycznych, ale pierwsze z chemii klinicznej

Nagrodzone studentki IV roku analityki medycznej w I Ogólnopolskich Symulacjach DiagnostycznychW dniach 29-31 maja 2015 roku odbyły się I Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne w Lublinie dla studentów analityki medycznej. Obejmowały one zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej z parazytologii klinicznej, chemii klinicznej, analityki ogólnej z diagnostyką laboratoryjną, mikrobiologii, biologii molekularnej oraz hematologii. Zagadki diagnostyczne z dziedzin konkursowych rozwiązywały 3-osobowe reprezentacje polskich uczelni medycznych. Celem Symulacji było:

  1. uświadomienie społeczności oraz studentom, rangi i odpowiedzialności, jaką niesie za sobą zawód diagnosty laboratoryjnego,
  2. promocja kierunku Analityka medyczna/Medycyna laboratoryjna na terenie całego kraju, poprzez zaangażowanie w program studentów z różnych uczelni w Polsce,
  3. integracja studentów Analityki medycznej/Medycyny laboratoryjnej, w szczególności członków stowarzyszeń tego kierunku z różnych miast, w celu wymiany spostrzeżeń i prób znalezienia rozwiązania problemów bieżących tematów,
  4. mobilizacja studentów do poszerzania swojej wiedzy i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,
  5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz sprawdzenie zdolności logicznego myślenia,
  6. możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy nabytej na studiach, która będzie niezbędna do dobrego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Na I Ogólnopolskich Symulacjach Diagnostycznych w Lublinie kierunek Analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu reprezentowały: Agata Fijałkowska, Katarzyna Chmielewska i Joanna Bogusiewicz, które jako zespół zajęły IV miejsce. W punktacji cząstkowej drużyna Collegium Medicum UMK uzyskała najlepszy wynik z chemii klinicznej spośród wszystkich 7 zespołów.

GRATULUJEMY !!!

Nagrodzone studentki IV roku analityki medycznej w I Ogólnopolskich Symulacjach Diagnostycznych   nagrodzone studentki IV roku kierunku analityka medyczna w laboratorium