Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

EU flag-Erasmus vect_POSTERMINARZ rekrutacji: 07.10.- 31.10.2019 r.

Do formularza (złożonego w formie papierowej w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM) należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)

 2. Zaświadczenie (z oceną) o znajomości j. obcego na poziomie wskazanym w umowie z danym uniwersytetem (dotyczy wybranych języków obcych) LUB przystąpienie do egzaminu (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski).

 3. WYNIKI - zostaną przesłane drogą mailową indywidualnie do każdego studenta do 15.11.2019 r. (jest to kwalifikacja wstępna - ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata zależy od Uniwersytetu zagranicznego).AKTUALNOŚCI dot. rekrutacji:

 1. WL - wyjazdy do Portugalii - konieczne jest zaświadczenie o znajomości j. portugalskiego (poziom języka wpisany jest odpowiednio w każdej umowie) ORAZ przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego

 2. Dodatkowa informacja dot. wyjazdów na 6. roku kierunku lekarskiego

  Zgodnie z zasadami programu Erasmus + możliwe jest uczestniczenie w wyjazdach zarówno w ramach studiów jak i w ramach praktyk.

  Wyjazdy w ramach studiów (student mobility for studies) możliwe są, jeżeli w ramach realizowanego programu (w Learning Agreement before mobility) znajdą się przedmioty zgodne z kierunkiem studiów, po których jest egzamin, ocena, punkty ECTS (niezbędne jest oświadczenie z Uczelni partnerskiej o takiej formie realizowanych zajęć - dodatkowy dokument do LA). Program studiów jest rezultatem porozumienia między trzema stronami - studentem, Uczelnią macierzystą (CM UMK) oraz Uczelnią zagraniczną. W CM UMK decyzje o możliwości realizowania danych przedmiotów podejmuje Pełnomocnik ds. mobilności w porozumieniu ze studentem.
  pdfZasady dotyczące rekrutacji i realizacji wyjazdów na studia

  Wyjazdy w ramach praktyk (student mobility for traineeships) możliwe są, jeżeli w ramach realizowanego programu (w Learning Agreement before mobility) student będzie realizował program praktyk zgodny z kierunkiem studiów. Program praktyki jest rezultatem porozumienia między trzema stronami - studentem, Uczelnią macierzystą (CM UMK) oraz Uczelnią/instytucją zagraniczną. W CM UMK decyzje o możliwości realizowania danego programu praktyki podejmuje Pełnomocnik ds. mobilności w porozumieniu ze studentem. Zasady dotyczące rekrutacji i realizacji wyjazdów na praktykiEGZAMINY JĘZYKOWE odbędą się po 31.10.2019 (obowiązkowe dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu)

 1. Egzamin z j. angielskiego - szczegóły wkrótce
 2. Egzamin z j. niemieckiego - szczegóły wkrótce
 3. Egzamin z j. francuskiego - szczegóły wkrótce


 

 • FORMULARZ ONLINE

 • pdfRekrutacja 2019/20 prezentacja575.53 KB
 • pdfRecruitment 2019/20 557.37 KB

 • kryteria naboru OGÓLNE

 • kryteria naboru - SZCZEGÓŁOWE

  Wydział Lekarski

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Wydział Farmaceutyczny

  średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5
  (ze wszystkich zakończonych etapów studiów)
  – zaświadczenie z Dziekanatu

  średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,0 
  (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu

  średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5 
  (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu

  Wyjazdy z j. angielskim, francuskim lub niemieckim - przystąpienie do egzaminu pisemnego

  Pozostałe języki obce - zaświadczenie (z oceną) o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym

  Wyjazdy z j. angielskim - pzystąpienie do egzaminu pisemnego

  Pozostałe języki obce - zaświadczenie (z oceną) o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym

  zaświadczenie o znajomości języka obcego

 • Na studia można wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ przewidujące wymianę studentów. Do uczelni partnerskiej można wyjechać na okres studiów od 3 miesięcy do 12 miesięcy w zależności od zasad wpisanych w umowie dwustronnej.

 • Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia:
  • I grupa - 500 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  • II grupa - 450 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
  • Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies. więcej informacji