Aktualności Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Nowy konkurs NCN: MINIATURA 4

Nowy konkurs NCN: MINIATURA 4 od 1 czerwca 2020 roku do 16 września 2020 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ciągły MINIATURA 4 - na pojedyncze działania naukowe. Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.
 
 

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów >> do 28 lutego 2020 r. << Konkurs o nagrody prezesa rady ministrów dla nauczycieli akademickich za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dla osób, które stopień naukowy uzyskały w 2019 roku. Wnioski składa Dziekan Wydziału Informacja o konkursie
 
 

Konkurs o Nagrody Ministra

Konkurs o Nagrody Ministra >> do 28 lutego 2020 r. << Konkurs o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku (na konkurs UMK może wysłać tylko po 1. wniosku w każdej z ww. kategorii)

Wnioski składa Dziekan Wydziału
Wniosek oraz informacje do pobrania