Aktualności Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Nowe konkursy NCN: OPUS 19, PRELUDIUM 19

Nowe konkursy NCN: OPUS 19, PRELUDIUM 19 wnioski do 2 czerwca 2020 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy: OPUS 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej PRELUDIUM 19 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Szczegółowe informacje dot. konkursów można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
 
 

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów >> do 28 lutego 2020 r. << Konkurs o nagrody prezesa rady ministrów dla nauczycieli akademickich za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dla osób, które stopień naukowy uzyskały w 2019 roku. Wnioski składa Dziekan Wydziału Informacja o konkursie
 
 

Konkurs o Nagrody Ministra

Konkurs o Nagrody Ministra >> do 28 lutego 2020 r. << Konkurs o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku (na konkurs UMK może wysłać tylko po 1. wniosku w każdej z ww. kategorii)

Wnioski składa Dziekan Wydziału
Wniosek oraz informacje do pobrania
 
 

Konkurs NCN: MINIATURA 3

wnioski od 17 czerwca 2019 roku do 16 września 2019 roku
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ciągły MINIATURA 3 - na pojedyncze działania naukowe.
Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.