Aktualności

Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Do 30 lipca 2015 r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów mogły rejestrować się osoby rekrutujące się na studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie.
 
 
UMK - piąty uniwersytet w Polsce

UMK - piąty uniwersytet w Polsce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika po raz kolejny uznany został za jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. W tegorocznym rankingu "Perspektyw" został sklasyfikowany na piątym miejscu wśród uniwersytetów i na dziewiątym wśród wszystkich uczelni państwowych.
 
 
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Jest to pierwszy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.
 
 
„Studiujesz? Praktykuj!” - ogłoszono konkurs na programy stażowe

„Studiujesz? Praktykuj!” - ogłoszono konkurs na programy stażowe

11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs dotyczy organizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w przedsiębiorstwach.
 
 
Mikołaj Kopernik w Polsce – konkurs rozstrzygnięty!

Mikołaj Kopernik w Polsce – konkurs rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Mikołaj Kopernik w Polsce", który został ogłoszony w związku z obchodami 70-lecia UMK, został rozstrzygnięty.
 
 
Rośliny lecznicze w obiektywie - wyniki konkursu fotograficznego

Rośliny lecznicze w obiektywie - wyniki konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” został rozstrzygnięty. Tegoroczna, III edycja konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych”, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum UMK, cieszyła się większym zainteresowaniem niż w latach wcześniejszych. W konkursie wzięło udział 22 uczestników, którzy łącznie przesłali 52...
 
 
Narzędzia kognitywistyki

Narzędzia kognitywistyki

15 lipca 2015 r. o godz. 12:30 zapraszamy na wykład prowadzony w języku angielskim pt. „Narzędzia stosowane w kognitywistyce". Wykład poprowadzi Pani Margaret A. Niznikiewicz, Ph.D., Associate Professor in Psychiatry at the Harvard Medical School, director of the Cognitive Neuroscience Laboratory at Boston VA Medical Center, Brockton Hospital and Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston.
 
 
„Studiujesz? Praktykuj!” - konkurs na programy stażowe -  przedłużony termin składania pomysłów na projekt!

„Studiujesz? Praktykuj!” - konkurs na programy stażowe - przedłużony termin składania pomysłów na projekt!

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań dla III Osi Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i regionu Programu Operacyjnego PO WER w III kwartale 2015 r. (sierpień/wrzesień 2015 r.) będzie ogłoszony konkurs na realizację wysokiej jakości programów stażowych.
 
 
Diamentowe Granty przyznane

Diamentowe Granty przyznane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz czwarty ogłosiło listę laureatów programu Diamentowy Grant. W 2015 roku finansowanie otrzyma 78 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach PAN. W gronie laureatów znalazła się studentka kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK Julia Kubica. Nasza studentka będzie prowadziła badania „Aktywność płytek krwi podczas hipotermii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca...
 
 
Kongres medycyny laboratoryjnej

Kongres medycyny laboratoryjnej

W dniach 21-25 czerwca 2015 r. w Paryżu zakończył się 21. Kongres Medycyny Laboratoryjnej EuroMedLab. Kongres zgromadził ponad 4200 uczestników ze 106 krajów i był najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie w bieżącym roku. W kongresie aktywny udział wzięli pracownicy Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.