Zwycięski NeuroPlay

Zwycięski NeuroPlay

Projekt NeuroPlay, w który są zaangażowani naukowcy z Katedry Psychiatrii Collegium Medium UMK, zdobył pierwsze miejsce w kategorii Start-up w drugiej edycji konkursu Start-Up-Med. Wydarzenie miało miejsce w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (#HCCOnline).

Głównym celem konkursu Start-Up-Med jest nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne.

Pierwsze miejsce w kategorii Start-up zdobył NeuroPlay – innowacyjne urządzenie, które poprzez trening mózgu pomoże poprawić zdolności poznawcze osób w podeszłym wieku. W ten sposób autorzy rozwiązania chcą poprawić jakość życia, stan zdrowia i codziennego funkcjonowania osób starszych. NeuroPlay to odpowiedź na potrzebę zapewniania osobom w starszym wieku możliwości lepszego funkcjonowania umysłowego i poprawy jakości życia poprzez regularny i samodzielny trening kognitywny. Zapotrzebowanie na technologie wspomagające i adaptację najbliższego otoczenia w grupie pacjentów w podeszłym wieku stale rośnie. Wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych bezpośrednio wypływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z deficytami neurologicznymi.

Organizatorem Konkursu Start-Up-Med i Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP wraz z redakcją magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. – W tym roku do konkursu Start-Up-Med zgłosiła się rekordowa liczba start-upów. Na gali towarzyszącej Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych Online wskazaliśmy zwycięzców wybranych przez konkursową kapitułę oraz internautów – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia. – W gronie eksperckiego jury znaleźli się m.in. klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego – dodaje.

Więcej informacji na stronie NeuroPlay

Logo NeuroPlay