Prodziekani mianowani

Prodziekani mianowani

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK.

Lista prodziekanów Collegium Medicum w nowej kadencji:

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK – prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju

 

Wydział Lekarski

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK – prodziekan ds. finansów i dydaktyki

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - prodziekan ds. nauki

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Grzegorz Grześk – prodziekan ds. badań i rozwoju

dr Marta Podhorecka – prodziekan ds. studenckich

dr Magdalena Weber-Rajek – prodziekan ds. kształcenia

 

nominacje dziekańskie - Wydział Farmaceutyczny nominacje dziekańskie - Wydział Lekarski Nominacje dziekańskie - Wydział Nauk o Zdrowiu

fot. Anna Bielawiec-Osińska