Wyróżnienia dla przewodniczących i dyrektorów

Wyróżnienia dla przewodniczących i dyrektorów

W piątek 3 lipca rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył wyróżnienia za działalność organizacyjną w roku akademickim 2019/2020.

Wyróżnienia otrzymali przewodniczący Rad Dyscyplin, dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz dyrektorzy Instytutów, które uzyskały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub są w trakcie ich uzyskiwania i konsekwentnie rozwijają swoją kadrę naukową.

Wyróżnieni pracownicy Collegium Medicum:

prof. dr hab. Michał Marszałł - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK -  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Medyczne

prof. dr hab. Andrzej Kurylak -  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

prof. dr hab. Ewa Żekanowska - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

Lista wszystkich wyróżnionych oraz galeria zdjęć >>