Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

 

Inżynieria biomedyczna to kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Studia są realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami. Podstawą kierunku jest wzajemne przenikanie się najnowszej technologii z osiągnięciami medycyny. Inżynier biomedyczny korzysta z dobrodziejstw nauk technicznych oraz opiera się o wiedzę medyczną, którą zdobywa w trakcie zajęć w Collegium Medicum.

 Rekrutacja na studia prowadzona jest przez UTP.

Inżynier biomedyczny zajmuje się:

  • w jednostkach służy zdrowia zarządzaniem systemami urządzeń medycznych oraz współpracą z lekarzami w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzeniem i administracją baz danych,
  • projektowaniem: sprzętu wspomagającego lokomocję, implantów i sztucznych narządów, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach służby zdrowia, sprzętu, oprogramowania, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych,
  • opracowywaniem systemów akwizycji obrazów, algorytmów przetwarzania obrazów (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia),
  • elektronicznym transferem danych medycznych z jednego miejsca do drugiego, w celu oceny, diagnostyki i leczenia pacjentów z odległych miejsc,
  • doradztwem technicznym i obsługą techniczną aparatury medycznej,
  • akredytacją oraz atestowaniem aparatury i urządzeń medycznych,
  • prowadzeniem prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji istniejących.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/inzynieria-biomedyczna