Wyniki konkursów IDUB

Wyniki konkursów IDUB

Młodzi naukowcy Collegium Medicum UMK zostali laureatami konkursów IDUB. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki drugiej edycji konkursu Debiuty i Inter disciplinas excellentia.

Konkurs Debiuty 2 skierowany był do młodych naukowców posiadających stopień doktora, nauczycieli akademickich oraz nauczycielek akademickich, które w ostatnich trzech latach urodziły i wychowywały dziecko. W konkursie złożono 27 zgłoszeń do rady HS, 7 zgłoszeń do rady ST oraz 18 zgłoszeń do rady NZ (razem 52 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości - Debiuty 2".

Laureatami konkursu zostali:

 1. Dr Łukasz Fijałkowski
 2. Dr Lidia Gackowska
 3. Dr Marcin Gackowski
 4. Dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK
 5. Dr Anna Klimaszewska-Wiśniewska
 6. Dr Magdalena Kowalska

 7. Z kolei celem konkursu Inter disciplinas excellentia było wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Oceny indywidualne pozwoliły na stworzenie listy nagrodzonych pośród, których znaleźli się laureaci:

  Dr Anna Helmin-Basa
  Dr Renata Paprocka.

Więcej informacji:

Konkurs Debiuty 2

Konkurs Inter disciplinas excellentia