HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Państwowe praktyczne egzaminy zawodowe na stopień licencjata pielęgniarstwa i położnictwa

Państwowe praktyczne egzaminy zawodowe na stopień licencjata pielęgniarstwa i położnictwa

W dniach od  6.07 do 9.07 i od 13.07 do 16.07 br. w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK odbyły się egzaminy praktyczne dla kierunku położnictwo i dla kierunku pielęgniarstwo, które stanowią jeden z elementów egzaminu dyplomowego licencjata.

Celem egzaminu z przygotowania zawodowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i podobnie na kierunku położnictwo.

Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej obejmuje:
1) sprawdzenie zasobu wiedzy,
2) sprawdzenie umiejętności praktycznych i na końcu obronę pracy licencjackiej.

W tym roku po raz pierwszy egzamin praktyczny odbył się nie, jak to bywało w poprzednich latach, w oddziałach szpitalnych, ale w salach Centrum Symulacji Medycznych. Studenci kierunku położnictwo losowali scenariusze kliniczne z zakresu położnictwa i ginekologii natomiast studenci pielęgniarstwa z zakresu interny i geriatrii oraz chirurgii i pediatrii. Nauczyciele akademiccy przygotowali 12 scenariuszy dla studentów z położnictwa i 22 scenariusze dla studentów z pielęgniarstwa. Pracownicy Centrum Symulacji Medycznych postarali się, aby zarówno sale chorych jak i pacjenci wiernie odwzorowywali warunki szpitalne a wszystkie elementy scenariusza odnosiły się do siebie w sposób realistyczny.

Egzamin był przygotowany zgodnie z zasadami egzaminów OSCE – Obiektywnych Strukturalizowanych Egzaminów Klinicznych. Do wszystkich zadań były przygotowane listy kontrolne, aby studenci mogli być oceniani według takich samych kryteriów. Egzaminy są nagrywane i w sytuacji kontrowersyjnej można odtworzyć cały przebieg symulacji i rozwiązać wątpliwości zarówno członków komisji jak i studenta.

Dziś już wiemy, co było dobre a co należy poprawić, ulepszyć. Jedno jednak jest pewne, egzaminy praktyczne muszą odbywać się w warunkach Centrów Symulacji Medycznych – jest to jedyne miejsce gdzie można przygotować i realizować scenariusze w oparciu o wskazane w standardach efekty kształcenia i weryfikować ich osiągnięcie przy jednoznacznie określonych kryteriach. W trakcie takich egzaminów popełniane błędy są nie tylko zauważane przez członków komisji, ale to właśnie student ma możliwość zobaczenia konsekwencji, skutków swojego błędu, np. pomyłki doboru leku, przedawkowania leku, złego sposobu podania leku, niezauważenia krytycznego pogorszenia się stanu pacjenta, braków w ocenie stanu pacjenta itp.

W związku z sytuacją epidemiczną wszyscy pracowaliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwo nasze i studentów zawdzięczamy pracownikom CSM w tym portierom i zespołowi sprzątającemu, który systematycznie prowadził dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych, sal symulacji, szatni, dotykanych urządzeń. Nauczycielom i studentom dziękujemy za przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa.

Studentom gratulujemy wyników! 

Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK:
dr n. med. Mirosława Felsmann

Państwowe praktyczne egzaminy zawodowe na stopień licencjata pielęgniarstwa i położnictwa - fot. 1 Państwowe praktyczne egzaminy zawodowe na stopień licencjata pielęgniarstwa i położnictwa - fot. 2 Państwowe praktyczne egzaminy zawodowe na stopień licencjata pielęgniarstwa i położnictwa - fot. 3

Foto. nadesłane (CSM)