Zwycięzcy konkursu BELL: Best E-learning Lecturer

Zwycięzcy konkursu BELL: Best E-learning Lecturer

Prof. dr hab. Roman Junik, kierownik Katedry Endokrynologii i Diabetologii CM UMK przy współudziale doktoranta katedry lek. Szymona Suwały, zostali laureatami konkursu  IDUB UMK „BELL: Best E-learning Lecturer" w kategorii e-learningowych kursów UMK.

Celem konkursu było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. Nasi naukowcy otrzymali wyróżnienie za propozycję kursu „Obesitologia".

Zwycięskie kursy otrzymują finasowanie w zakresach:

  • kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi,
  •  kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.


W posiedzeniu Komisji Konkursowej wzięli udział:

·         Prof. dr hab. Beata Przyborowska – Prorektor ds. Kształcenia na UMK, przewodnicząca Komisji;

·         Mgr Anna Wiśniewska – kierownik Działu Kształcenia UMK;

·         Dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu roboczego nr 3 IDUB – Jakość kształcenia studentów i doktorantów;

·         Dr Anna Beata Kwiatkowska – koordynator ds. uczenia zdalnego w ramach programu IDUB

oraz przedstawiciele recenzentów merytorycznych:

·         Dr hab. Katarzyna Buszko, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego CM;

·         Dr Anna Gołębiewska z Wydziału Matematyki i Informatyki;

·         Dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauki Biologicznych i Weterynaryjnych;

·         Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.