Aktualności

Aktualności

Medyczna Środa czeka na zgłoszenia

Medyczna Środa czeka na zgłoszenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich do udziału w tworzeniu dziewiętnastej już odsłony „Medycznej Środy”. Przypominamy, że adresatem wykładów są mieszkańcy naszego regionu, którzy zgodnie z tradycją liczą na kolejną dawkę medycznej wiedzy.
 
 
Zebranie wyborcze

Zebranie wyborcze

19 stycznia 2016 r. zapraszamy wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Bydgoszczy na ogólnouczelniane zebranie wyborcze elektorów do Kolegium Elektorów oraz przedstawiciela do Senatu UMK.
 
 
Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020

Komisja Wyborcza Uniwersytetu uchwaliła regulamin wyborczy oraz terminarz czynności wyborczych na kadencję 2016-2020. Wybory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli wszystkich grup społeczności uniwersyteckiej: nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników oraz doktrantów i studentów.
 
 
Praktyki z Erasmus+

Praktyki z Erasmus+

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM zaprasza studentów wszystkich wydziałów Collegium Medicum UMK na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016, które odbędzie się 26 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr A 019 w budynku dydaktycznym patomorfologii przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9.
 
 
Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowało Roczny Plan Działania na 2016 r. W 2016 r. uczelnie wyższe będą mogły aplikować o środki unijne na następujące projekty: Nowe Programy Kształcenia, Program Rozwoju Kompetencji, Misja uczelni, Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, Międzynarodowe Programy Kształcenia, Studia doktoranckie.
 
 

"966" zapraszamy do udziału w sztafecie.

W dniach 17-21 maja br. na Rynku Miejskim w Gniewkowie odbędzie się oryginalny bieg na 966 kilometrów upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski.
W związku z tym zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Collegium Medicum do zgłaszania swojego udziału w biegu do dnia 12 lutego br. na adres promocja@cm.umk.pl.
 
 
Nasz naukowiec w PKA

Nasz naukowiec w PKA

Dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019.
 
 
Konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Zachęcamy do poszukiwania przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu, w którym jednostki naukowo-dydaktyczne Collegium Medicum UMK będą mogły być wykonawcą prac badawczo-rozwojowych.
 
 
Medyczna Środa

Medyczna Środa

13 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na ostatni w tej edycji otwarty wykład dr n. med. Aldony Katarzyny Jankowskiej z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii pt. „Badania hematologiczne. Co może nam powiedzieć kropla krwi." w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.
 
 
Edukacja seniora

Edukacja seniora

W najbliższy poniedziałek 11 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 zapraszamy seniorów i osoby opiekujące się seniorami na kolejne spotkanie z cyklu „Edukacja seniora kluczem do zdrowia". W dostępny sposób przybliżymy Państwu wiedzę z zakresu dwóch ciekawych obszarów tematycznych: diety osób starszych oraz pielęgnowania skóry i profilaktyki odleżyn u osób w podeszłym wieku. Wstęp wolny.