Aktualności

Aktualności

Pożegnanie pracownika naukowego

Pożegnanie pracownika naukowego

30 czerwca 2016 r. Prorektor ds. Collegium Medicum uroczyście pożegnał odchodzącego na emeryturę, wieloletniego pracownika naukowego uczelni Profesora dr. hab. Romana Cichona, kierownika Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Collegium Medicum w Bydgoszczy.
 
 
Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni, których efektem powinno być...
 
 
Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP

6 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla firm MŚP w ramach konkursu PARP 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Przedmiotem konkursu jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcami takich usług będą jednostki naukowe...
 
 
Kongres iMEDIC 2016

Kongres iMEDIC 2016

11 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy odbył się Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców iMEDIC 2016. GALERIA ZDJĘĆ >>
Pełni zaangażowania młodzi naukowcy zjednoczyli siły, aby zorganizować profesjonalne, bogate w wiedzę i najnowsze doniesienia naukowe spotkanie badaczy, na którym mogli podzielić się swoimi dotychczasowymi efektami pracy i osiągnięciami oraz poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych.
 
 
Uroczyste zakończenie studiów przez drugi rocznik studentów studiów anglojęzycznych

Uroczyste zakończenie studiów przez drugi rocznik studentów studiów anglojęzycznych

22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczystość zakończenia studiów przez absolwentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016. Będzie to drugi rocznik studentów studiów anglojęzycznych, który opuści mury naszej Uczelni.
 
 
Nowa edycja studiów podyplomowych

Nowa edycja studiów podyplomowych

Zapraszamy na nową edycję studiów podyplomowych w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej. Rekrutacja trwa do 30 września 2017 r. Studia prowadzi Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej - Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy.
 
 
Wyniki konkursu fotograficznego

Wyniki konkursu fotograficznego

W tegorocznej, IV edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych” wzięło udział 37 uczestników, którzy nadesłali łącznie 103 fotografie. Jury konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Studenci i Pracownicy CM UMK oraz Uczniowie LO.
 
 
Uroczyście po wyborach

Uroczyście po wyborach

14 czerwca 2016 r. w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie aktów stwierdzających wybór władz rektorskich i dziekańskich UMK na kadencję 2016-2020. Spotkanie oficjalnie zakończyło tegoroczną procedurę wyborczą na UMK.
 
 
In memoriam

In memoriam

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Dr n. med. Moniki Struensee, adiunkta Katedry i Kliniki Rehabilitacji. Msza św. żałobna i ceremonia pogrzebowa odbędą się w czwartek 16 czerwca 2016 roku o godz. 10.30 na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10.
 
 
Konkurs Prix Galien Polska

Konkurs Prix Galien Polska

Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.