Nasi Absolwenci

Nasi Absolwenci

W imieniu całej Społeczności Akademickiej gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy powodzenia w życiu zawodowym oraz prywatnym! 
Niech uzyskany dyplom stanie się potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kompetencji.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy kształcić tak wspaniałych młodych ludzi, którzy pomimo trudów pandemii wykazali się determinacją, entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem do nauki. Jeszcze raz gratulujemy!

Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK
Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK
Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK
Abolwentka CM UMK Abolwent CM UMK Abolwentki CM UMK Abolwentka CM UMK
       
Abolwentka CM UMK z rodziną Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK
Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwent CM UMK Abolwentki CM UMK
Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK Abolwentka CM UMK