COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza