HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dyplom Ministra EiN za projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK

Dyplom Ministra EiN za projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK

 

W ramach 14. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2021 (15-15.06.2021 r.) Minister Edukacji i Nauki nagrodził dyplomem, za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2020 r. projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych."
Jest to już 26. nagroda przyznana 
naukowcom z Katedry Fizjoterapii WNoZ CM UMK. Podkreśla ona nie tylko naukowe i technologiczne możliwości Wydziału Nauk o Zdrowiu CM w rozwoju nowoczesnej personalizowanej diagnostyki, terapii i opieki, ale również wkład Collegium Medicum UMK i całego Uniwersytetu w rozwój naukowy, społeczny i gospodarczy naszego regionu i kraju, co jest dostrzegane i oceniane bardzo pozytywnie jako wypełnianie kulturotwórczej misji Uniwersytetu. 

 Dyplom Ministra EiN 2021 okładka  Mikoajewska Dyplom Ministra EiN 2021