Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2021/2022

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2021/2022

 

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2021/2022

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 21 września 2021 r.)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

-          wysokości składki,

-          warunków i zakresu ubezpieczenia,

-          wysokości świadczeń,

-          sposobie zgłaszania szkód,

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl  

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków 

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.

 

 

 

  II nabór na studia stacjonarne