Aktualności

Aktualności

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Kształcenie pielęgniarek i położnych

23 maja 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Wartość dofinansowania wyniesie 1.557.806,60 zł. W ramach projektu do 28.02.2018 r. Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy przeszkoli ponad 730 pielęgniarek i położnych na 8 rodzajach...
 
 
Medyczna Środa

Medyczna Środa

1 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na otwarty wykład dr. inż. Krzysztofa Skowrona oraz dr n. med. Joanny Kwiecińskiej-Piróg z Katedry i Zakładu Mikrobiologii pt. „Pogawędki drobnoustrojów, czyli quorum sensing w biofilmach” w ramach wiosennej edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.
 
 
Skuteczna negocjacja

Skuteczna negocjacja

31 maja 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00 Biuro Karier CM zaprasza zainteresowanych na warsztat z zakresu negocjacji „I Ty możesz zostać skutecznym negocjatorem!
 
 
Dzień bez Alkoholu

Dzień bez Alkoholu

Członkowie koła naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu 1 czerwca 2016 r. w godz. 11:00 - 13:00 będą udzielać informacji związanych ze szkodliwością używania alkoholu. Tego dnia w Polsce obchodzone jest Dzień bez Alkoholu ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 
 
Konkurs na dofinansowanie Międzynarodowych Programów Kształcenia

Konkurs na dofinansowanie Międzynarodowych Programów Kształcenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty Międzynarodowych Programów Kształcenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs ma ułatwić dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców.
 
 
FestiwaLOVE podsumowanie

FestiwaLOVE podsumowanie

W dniach 18-21 maja 2016 r. odbył się Bydgoski Festiwal Nauki. Podczas czterech dni pięć uczelni z terenu naszego miasta zapewniło uczestnikom festiwalu moc atrakcji. Galeria zdjęć >>
 
 
Wyniki XI Mistrzostw w tenisie ziemnym

Wyniki XI Mistrzostw w tenisie ziemnym

21 maja 2016 r. odbyły się XI Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym o puchary prorektora ds. Collegium Medicum, których organizatorem była Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej.
Turniej rozegrano przy sprzyjającej pogodzie systemem grupowym. Cechował go wysoki poziom sportowy. Okazałe puchary i trofea ufundował Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński, a nagrody rzeczowe oraz liczne upominki wręczyli przedstawiciele Bydgoskiej Izby Lekarskiej i...
 
 
PersonALL

PersonALL

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy we współpracy z Katedrą Pediatrii, Hematologii i Onkologii i pozostałymi członkami konsorcjum uzyskała rekomendację do finansowania przez NCBiR projektu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” - PersonALL. Wartość dofinansowania dla konsorcjum wynosi 13.506.515 zł.
 
 
Medyczna Środa

Medyczna Środa

25 maja 2016 r. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na otwarty wykład dr n. med. Karoliny Szewczyk-Golec z Katedry Biologii Medycznej pt. „Tajemnice zimnej wojny, czyli jak Chinka Youyou Tu zrewolucjonizowała leczenie malarii” w ramach wiosennej edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.
 
 
Medyczna Środa

Medyczna Środa

18 maja 2016 r. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na otwarty wykład mgr Wiesławy Kujawy z Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego pt. „Profesjonalna opieka długoterminowa dla osoby niesamodzielnej, przewlekle i obłożnie chorej – gdzie szukać pomocy?” w ramach wiosennej edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.