Uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

W dniu 15 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a Wykonawcą- konsorcjum firm ALSTAL GRUPA Budowlana sp.z o.o.s.k. oraz ALSTAL Investment sp.z o.o.s.k. na realizację robót budowlanych  pod nazwą: Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.
W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał  JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala.  

 

Inwestycja o wartości ponad 162 mln złotych zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR, przebudowę części istniejącego budynku  oraz modernizację i adaptację części istniejącego budynku w celu połączenia z projektowaną rozbudową.

W nowym budynku umiejscowione zostaną:

•           Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,

•           Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,

•           Klinika Hematologii  i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,

•           Klinika Foniatrii i Audiologii  z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z

           Pododdziałem Chirurgii Szczękowej,.

•           Oddział Kliniczny Rehabilitacji.

Zakończenie realizacji zadania  zaplanowano na koniec 2023 roku .

Realizację „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” o wartości kosztorysowej 376 607 tys. złotych , w ramach którego m.in. powstanie nowy budynek ,zaplanowano na lata 2018 -2025.Rozwój Szpitala możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia, które na inwestycję planuje przeznaczyć 348 752 tys. złotych. Pozostałe 26 535 tys. złotych pochodzi ze środków POIiŚ. Środki własne Uniwersytetu to 1 320 tys. złotych.

Nadrzędnym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest stworzenie szpitala przyjaznego pacjentom, spełniającego wszystkie wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Budowa nowoczesnego budynku, spełniającego wymagane standardy medyczne i techniczne, oraz umiejscowienie w nim strategicznych jednostek zwiększy zakres i komfort, a także bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych.     

 Zapraszamy do przeczytania relacji z podpisania umowy>> Znajduje się tam również galeria zdjęć z wydarzenia.

wieloletni program medyczny - wizualizacja rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Zdjęcia z podpisania umowy Zdjęcia z podpisania umowy
Zdjęcia z podpisania umowy Zdjęcia z podpisania umowy


fot. M. Kowalikowski