HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje lipiec 2021

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje lipiec 2021

Rektor w lipcu wyróżnił stypendiami naukowców współautorów z Collegium Medicum UMK, których publikacje uzyskały 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. 

Stypendia i dyplomy otrzymali autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

 

lek. Joanna Stachura (udział 30%), prof. dr hab. Bartłomiej J. Kałużny (udział 35%) z Wydziału Lekarskiego za publikację naukową „Changes in the geometry of modern daily disposable soft contact lenses during wear” w Scientific reports.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 3.998
Punktacja: 140.000.

dr Magdalena Wujak,  (udział 33%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację naukową „Biological inspirations : iron complexes mimicking the catechol dioxygenases” w Materials (Basel).

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelifjskiej, Impact Factor ISI: 3.057
Punktacja: 140.000

dr  Magdalena Wujak (udział 35%)  z Wydziału Farmaceutycznego za publikację naukową „Assessing the interactions of statins with human adenylate kinase isoenzyme. 1: Fluorescence and enzyme kinetic studies” w International Journal of Molecular Sciences .

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.556.
Punktacja: 140.000.

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK (udział 44%)z Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział 44%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację naukową „The effect of platelet-rich plasma on the intra-articular microenvironment in knee osteoarthritis” w International Journal of Molecular Sciences.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.556
Punktacja: 140.000 

 

Banknoty 200zł - fot. A. Romański