Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

 

Baner: Zostań inżynierem biomedycznym. Świat stoi na progu kolejnej rewolucji - tym razem techniczno - medycznej. Możesz stać się jej współtwórcą. Pracuj z Nami i zmieniaj świat!

 

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne.  Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej. 

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie  informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych  oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Wymagania rekrutacyjne:https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/inzynieria-biomedyczna#charakterystyka

Link do strony rekrutacyjnej:https://rekrutacja.utp.edu.pl/pl/offer/R_I_2021-22_Z/programme/SP-IBI/?from=field:IBI

Opis do kierunku na stronie WIM UTP:https://wim.utp.edu.pl/inzynieria-biomedyczna/

Strona internetowa kierunku: http://www.inzynieriabiomedyczna.edu.pl/