Aktualności

Aktualności

Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 lutego 2014 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymała prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.
Profesor Eugenia Gospodarek jest absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej otrzymała w 1991 r. w ówczesnej Akademii...
 
 
Bydgoszcz uRZEKA

Bydgoszcz uRZEKA

4 marca 2014 r. Dział Promocji i Informacji CM podczas uroczystości w miejskim ratuszu otrzymał od Prezydenta Miasta Bydgoszczy dyplom uznania za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na hasło promujące nasze miasto.

Na początku października 2013 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło konkurs na hasło promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w ucho rymu promującego walory...
 
 
Gadżet na medal

Gadżet na medal

Dział Promocji i Informacji CM zdobył II nagrodę w konkursie na kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych Genius Universitatis 2014 organizowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz magazyn marketingu i sprzedaży „Brief”.

Genius Universitatis to konkurs, którego myślą przewodnią jest przegląd najciekawszych dokonań reklamowych realizowanych przez uczelnie wyższe. Jest on realizowany w kilku kategoriach. Collegium Medicum UMK znalazło się w gronie...
 
 
Katedra Medycyny Sądowej z akredytacją

Katedra Medycyny Sądowej z akredytacją

20 lutego 2014 r. Katedra Medycyny Sądowej uzyskała certyfikat akredytacji w odniesieniu do normy PN EN ISO/IEC 17025 dla laboratoriów badawczych (nr AB 1494) Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Tym samym Katedra stała się pierwszą uniwersytecką jednostką w Polsce, która posiada status akredytowanego dostawcy usług badawczych z zakresu genetyki i toksykologii sądowej.
Jednocześnie Katedra dysponuje najszerszym zakresem akredytowanych procedur badawczych spośród wszystkich...
 
 
Miłość i choroba – oblicza Św. Walentego

Miłość i choroba – oblicza Św. Walentego

To już w niedzielę! Walentynki to święto wszystkich zakochanych i tych którzy czekają na wielką miłość, której patronuje Święty Walenty.
Przypomnijmy jednak, że Święty Walenty od poł. XV wieku patronujący zakochanym jest również opiekunem osób powracających do zdrowia. Dlatego, mając na uwadze chorych, życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia tak, aby w pełni mogli cieszyć się tradycją.
 
 
Bydgoszcz uRZEKA

Bydgoszcz uRZEKA

Miło nam poinformować, że Dział Promocji i Informacji CM zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na hasło promujące miasto Bydgoszcz. Hasło „Bydgoszcz uRZEKA” zostało wyłonione spośród ponad tysiąca propozycji, które wpłynęły w eliminacjach.

Na początku października 2013 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło konkurs na hasło promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w...
 
 
Współpraca w ramach ELLAN

Współpraca w ramach ELLAN

Collegium Medicum UMK bierze udział w projekcie międzynarodowym "ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości". W dniach 25-26 października 2013 r. w Brukseli odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele 28 partnerów zaangażowanych w jego realizację.

Celem projektu jest opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę...
 
 
Rzecznik od mediacji

Rzecznik od mediacji

Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK. Jego głównym zadaniem jest pomaganie w polubownym rozwiązywaniu sporów na Uczelni.

Dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.

Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W swojej działalności Rzecznik kieruje się...
 
 
Rektor docenił

Rektor docenił

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Rektora UMK odbyła się 17 października 2013 r. Podczas uroczystości w Collegium Maximum UMK rektor prof. Andrzej Tretyn nagrodził pracowników naukowych w kilku kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej; za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej; za osiągnięcia w działalności organizacyjnej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na...
 
 
Inwestycja przekazana Szpitalowi

Inwestycja przekazana Szpitalowi

W dniu 29 listopada 2013 r. nastąpiło formalne przekazanie przez Collegium Medicum UMK Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynku Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Z uwagi na nowoczesność i wysokie zaawansowanie technologiczne obiektu wraz z jego wyposażeniem, okres jaki upłynął od uroczystego otwarcia budynku w dniu 18 września 2013...