HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

UMK pełnoprawnym członkiem YUFE

UMK pełnoprawnym członkiem YUFE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zyskuje pełne członkostwo w YUFE.

UMK pełnoprawnym członkiem YUFE (fot. Andrzej Romański)Po przystąpieniu do inicjatywy YUFE w grudniu 2018 roku, a następnie od czerwca 2019 roku wniesieniu wkładu do projektu YUFE jako partner stowarzyszony, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z dumą ogłasza, że stałe wysiłki i aktywne zaangażowanie zaowocowały obecnie zmianą statusu na pełnoprawnego członka konsorcjum YUFE. W ten sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika zrównuje się z innymi uczelniami członkowskimi z Belgii, Cypru, Anglii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Hiszpanii, a tym samym podejmie jeszcze większą odpowiedzialność za współtworzenie pierwszego europejskiego uniwersytetu przyszłości otwartego dla lokalnych i międzynarodowych studentów ze wszystkich środowisk.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pełnoprawny członek konsorcjum YUFE, odegra również ważną rolę w regionie, ponieważ jednym ze strategicznych celów YUFE jest nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i interesariuszami, lokalnymi mieszkańcami i społecznościami, aby przyczynić się do rozwiązywania lokalnych i europejskich wyzwań. To wszystko będzie łatwiejsze do osiągnięcia teraz, ponieważ formalny status Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest równy statusowi pozostałych uniwersytetów YUFE. Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet w Rijece zyskują pełne członkostwo w projektu YUFE, co sprawia, że konsorcjum YUFE staje się jeszcze bardziej zróżnicowane i reprezentatywne dla różnych regionów Europy. To z pewnością świadczy o wyraźnej europejskiej orientacji sojuszu YUFE.

Prof. dr Martin Paul, prezydent Uniwersytetu w Maastricht i szef konsorcjum YUFE, skomentował tę ekscytującą wiadomość następującymi słowami: Przyjęcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu w Rijece do grona pełnoprawnych członków YUFE jest kamieniem milowym nie tylko dla tych instytucji, ale dla całego konsorcjum. Stanowi to oficjalne uznanie dotychczasowych osiągnięć YUFE w budowaniu sojuszu uniwersyteckiego, łączącego wszystkie części Europy. Ponadto jesteśmy przekonani, że nasze podejście do jednoczenia instytucji akademickich, pracowników i studentów z wielu różnych krajów, kultur i dziedzin, przyniesie sukces we wdrażaniu wspólnej wizji i działań prowadzących do stworzenia Uniwersytetu Europejskiego opartego na doskonałości, równości i wzajemnym szacunku.

Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, oświadczył: Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z najlepszych i największych uczelni w Polsce, obecnie dołączamy do najbardziej dynamicznej sieci uczelni europejskich. To będzie wyznaczać kierunek naszego rozwoju na długie lata. Nasza uczelnia wkracza w przyszłość z energią i potencjałem postępu. A przyszły Rektor, prof. dr hab. Andrzej Sokala powiedział: Zacieśnienie współpracy z naszymi partnerami w celu zbudowania silnej europejskiej uczelni to dla nas najważniejsze zadanie w nadchodzących latach.

Konsorcjum YUFE jest dużym strategicznym partnerstwem, które skupia 10 młodych uniwersytetów z 10 krajów europejskich, które współpracowały z 4 partnerami stowarzyszonymi o podstawowych kompetencjach w dziedzinie zatrudnienia i integracji. YUFE chce dokonać radykalnej zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym, przedstawiając się jako wiodący model młodego, nieelitarnego, otwartego i integracyjnego europejskiego uniwersytetu skoncentrowanego na studentach. YUFE jest wyjątkowym ekosystemem, który łączy uniwersytety ze społecznościami i będzie opierać się na współpracy instytucji szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego oraz obywateli w całej Europie.

Status pełnego członkostwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu w Rijece został przyznany przez Komisję Europejską na formalny wniosek złożony przez konsorcjum YUFE.

Więcej informacji