Aktualności

Aktualności

Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

Wszystkich absolwentów Collegium Medicum UMK zachęcamy do przyłączenia się do Programu „Absolwent UMK”. Wydawany bezpłatnie i bezterminowo dokument identyfikacyjny uprawnia posiadaczy Karty Absolwenta UMK do korzystania z różnego rodzaju przywilejów: rabatów udzielanych przez blisko 40 instytucji i firm o miejskim, regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu działania otrzymywania newslettera z informacjami o nowościach z życia uczelni, konkursach, nowych zniżkach na...
 
 
Centrum Transferu Technologii UMK

Centrum Transferu Technologii UMK

Od lipca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt pn. "Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Projekt powołania na naszej uczelni spółki celowej komercjalizującej wiedzę znalazł się wśród laureatów I Konkursu "SPIN-TECH", prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem CTT UMK będzie wdrażanie technologii, wynalazków i rozwiązań opracowywanych na naszej...
 
 
Doktor honoris causa

Doktor honoris causa

Senat UMK na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK nadał Profesorowi Zygmuntowi Mackiewiczowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Senat UMK osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego.

Prof. dr hab....
 
 
Trzecia edycja „Top 500 Innovators”

Trzecia edycja „Top 500 Innovators”

Dr n. med. Agnieszka Siomek, adiunkt w Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, znalazła się w gronie 40 laureatów trzeciej edycji "Top 500 Innovators". To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

Wyjazd...
 
 
Nasza inwestycja nagrodzona

Nasza inwestycja nagrodzona

Otrzymaliśmy nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2012” w kategorii budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej za nowo wybudowany obiekt Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Organizowany jest on przez Polski Związek Inżynierów i Techników...
 
 
Top 500 Innovators

Top 500 Innovators

Mgr Wiktor Sroka z Katedry i Zakładu Chemii Leków znalazł się w gronie 116 laureatów trzeciej edycji "Top 500 Innovators". To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

Mgr Wiktor Sroka jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum...
 
 
Dzień Skandynawski

Dzień Skandynawski

25 maja 2013 r. w godz. 11.00 - 17.00 Collegium Medicum UMK zaprasza na Dzień Skandynawski organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Festyn już po raz kolejny zagości w centrum Bydgoszczy.
Organizatorzy zapraszają na Wyspę Młyńską, gdzie na zainteresowanych kulturą krajów Europy Północnej czeka moc atrakcji. Zarówno rodzice, jaki i dzieci mogą liczyć na doskonałą zabawę zacieśniającą polsko-skandynawskie więzi.

FOTOREPORTAŻ >>

W programie...
 
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zaprasza do udziału w rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy doskonalące zawód pielęgniarki.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Zajęcia stażowe realizowane są w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających kryteria jakości kształcenia. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o...
 
 
Termomodernizacja na dużą skalę

Termomodernizacja na dużą skalę

W budynkach Collegium Medicum UMK zrealizowano poważną część prac, zaplanowanych w projekcie „Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem ważnego i zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia są przede wszystkim duże oszczędności energii oraz ograniczenie emisji CO2, a także nowoczesna...
 
 

„Jestem dawcą szpiku ...”

Rozmowa z Profesorem Janem Styczyńskim, Prorektorem ds. Collegium Medicum, który został dawcą szpiku i oddał swoje krwiotwórcze komórki macierzyste w celu ich przekazania innemu biorcy. Przeszczep jest uznaną formą terapeutyczną dla wielu chorób z dziedziny onkologii, hematologii i immunologii. Agnieszka Milik- Skrzypczak: Panie Profesorze, dzisiaj jest dla Pana szczególny dzień. Spotkaliśmy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, gdzie...