Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK w Zespole Doradczym

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK w Zespole Doradczym

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK, pracownik Katedry Patofizjologii Collegium Medicum UMK został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

pdfZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców605.56 KB