Szkoły Doktorskie na międzynarodowym poziomie

Szkoły Doktorskie na międzynarodowym poziomie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został beneficjentem programu "STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich" ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). UMK jest jedną z dziesięciu uczelni w Polsce, która uzyskała dofinansowanie w ramach tego projektu.

Projekt Internationalization of PhD schools at NCU: a platform for joint & double degrees (PhD@NCU) będzie realizowany w latach 2021-2023 przez wszystkie Szkoły Doktorskie funkcjonujące na UMK. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Dyrektor Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana", zaś w skład Zespołu Projektowego wchodzą Dyrektorzy pozostałych Szkół Doktorskich.

Głównym celem projektu jest nawiązanie nowych umów partnerskich i stworzenie nowych  programów kształcenia dla doktorantów, przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji promującej Szkoły Doktorskie na arenie międzynarodowej, procedowanie projektów dążących do uzyskania stopnia joint- i double degree oraz opracowanie nowych rozwiązań zachęcających obcokrajowców do podejmowania kształcenia w naszych Szkołach. Na realizację projektu uzyskano finansowanie w kwocie 2.2 mln złotych.

Więcej informacji