HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

DNIP - Projekty w trakcie realizacji - Termomodernizacja

DNIP - Projekty w trakcie realizacji - Termomodernizacja

Projekt Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy Projekt realizowany w ramach programu: Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie: Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Okres realizacji projektu:...