COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Zaproszenie do złożenia oferty

Polski Ład

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, mające wpływ na wynagrodzenia. 1. Wzrost progu podatkowego z 85.525 zł do 120.000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Oznacza to, że stawką 32% podatku będą objęte dochody dopiero przekraczające limit 120.000 zł. 2. „Ulga dla młodych” - limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26 roku życia (art. 21...
 
 

Władzecollegiummedicum2021DYREKTORZYszpitali

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
dr Jacek Kryś ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Asystentka Dyrektora
tel. + 48 52/ 585 48 80, fax. + 48 52/ 585 40 02
e-mail: sekretariat@jurasza.pl
Centrala: + 48 52/ 585 40 00
fax. + 48 52/ 585 40 02
www.jurasza.umk.pl Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
dr Wanda Korzycka-Wilińska ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
e-mail: kancelaria@biziel.pl
Centrala: +48...
 
 

Władzecollegiummedicum2021DYREKTORZY

Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych:
dr n. med. Mirosława Felsmann
e-mail: miroslawa.felsmann@cm.umk.pl
tel. +48 52 585-60-06
tel. +48 52 585-60-07
tel. 601-299-824
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz
sekretariat: +48 52 585-35-35
tel. +48 52 585-60-06
tel. +48 52 585-60-07
strona>> Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
e-mail: studiesinenglish@cm.umk.pl
tel. (48) 52 585-39-19
al. Powstańców Wielkopolskich 46, Czytaj więcej: Władzecollegiummedicum2021DYREKTORZY
 
 
Władze Collegium Medicum

Władze Collegium Medicum

WŁADZE ADMINISTRACYJNE Zastępca Kanclerza ds. CM - dr Marzena Ruczyńska


budynek "F" pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:
Dział Administracyjno-Gospodarczy CM;
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM;
Dział Energetyki CM;
Dział Organizacji CM;
Dział Remontów i Inwestycji CM;
Dział Serwisu Aparatury CM;
Dział Socjalny CM;
Dział Spraw...
 
 

Władze Collegium Medicum

WŁADZE DZIEKAŃSKIE Wydział Farmaceutyczny Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

tel. 52 585-33-99
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 11.00-13.00 (pokój nr 53a)

Prodziekani:
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA: dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACYJNYCH I ROZWOJU: dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. MOBILNOŚCI: dr hab. inż. Artur...
 
 

Władze Collegium Medicum

WŁADZE REKTORSKIE
Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15 tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Kornatowska@cm.umk.pl
1. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.
2. Nadzoruje realizację przez uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Nadzoruje i koordynuje działalność kliniczną na Uniwersytecie. Czytaj więcej: Władze Collegium Medicum
 
 
Władzecollegiummedicum2021

Władzecollegiummedicum2021

WŁADZE REKTORSKIE Prorektor ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Jacek Manitius


85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Manitius@cm.umk.pl
Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa: godz. 11:00 – 13:00
czwartek: godz. 11:00 – 13:30
Koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium Medicum. Sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych jednostek Collegium Medicum. We...
 
 

Konkurs do pełnienia funkcji kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs

do pełnienia funkcji kierownika
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

ogłoszenie480.72 KB Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm./, posiadają stopień naukowy doktora.

Zgłoszenie do konkursu winno...