Zaproszenie do złożenia oferty

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty
 


 

Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem stażysty w ramach projektu „Farmaceuta – zawód z przyszłością

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2019 r. do godziny 12:00 na adres:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
Fax:52 585-36-92
 
 

Usługa wykonania i montażu żaluzji i rolet na potrzeby jednostek organizacyjnych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2019 r. do godziny 15:00 na adres:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
Fax:52 585-36-92
 
 

"Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w Hotelu Asystenckim nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 44 w Bydgoszczy"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10:00 na adres:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
Fax:52 585-36-92
Telefon: 52 585-33-06 lub 52 585-33-07
 
 

Dzierżawa analizatora i dostawę odczynników niezbędnych do prowadzenia działalności Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godziny 15:00 na adres: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.
lub e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
 
 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia magazynu odczynników chemicznych zlokalizowanego w piwnicy na pomieszczenie socjalne w budynku Dydaktycznym Patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 w Bydgoszczy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 do godziny 10:00 na adres:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz
(sekretariat Z-cy Kanclerza) Budynek F – pokój nr 56, II piętro lub pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@cm.umk.pl
 
 

Dostawa materiałów jednorazowych medycznych w ramach projektu pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2019 do godziny 12:00 na adres:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz
(sekretariat Z-cy Kanclerza) Budynek F – pokój nr 56, II piętro lub pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@cm.umk.pl
 
 

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2019 do godziny 10:00 na adres: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.
 
 

Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej oraz dzierżawę powierzchni pod urządzenia vendingowe w budynku dydaktycznym przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2019 r. do godziny 9 00 (doręczyć skutecznie) na adres: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13 - 15, 85-067 Bydgoszcz (sekretariat Z-cy Kanclerza)
Budynek F – pokój nr 56, II piętro.