Zaproszenie do złożenia oferty

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty
 


 

Dostawa wyposażenia gastronomicznego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia gastronomicznego.
Termin składania ofert: do dnia 28.02.2020r. do godz. 10.00
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pom. zwierzętarni 010 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pom. zwierzętarni 010 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 11:00.
 
 

Remont wraz z osuszaniem ścian w pomieszczeniu piwnicznym 08 w budynku dydaktycznym przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na remont wraz z osuszaniem ścian w pomieszczeniu piwnicznym 08 w budynku dydaktycznym przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 11:00.
 
 

Remont ciągów komunikacyjnych oraz remont pomieszczeń Kliniki Okulistyki i Optometrii, Katedry Choroby Oczu w budynku dydaktycznym przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na remont ciągów komunikacyjnych oraz remont pomieszczeń Kliniki Okulistyki i Optometrii, Katedry Choroby Oczu w budynku dydaktycznym przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 10 marca 2020 r. do godz. 11:00.
 
 

Wymiana daszków nad loggiami w Domu Studenckim nr 1 przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wymianę daszków nad loggiami w Domu Studenckim nr 1 przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6 w Bydgoszczy
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 5 marca 2020 r. do godz. 11:00.
 
 

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą mikroskopu diagnostycznego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia ofert na zakup wraz z dostawą mikroskopu diagnostycznego.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 24.02.2020 godz. 12:00.
 
 

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania czystości

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania czystości.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2020 r.