Zaproszenie do złożenia oferty

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

usługę sieciowego dostępu do pełnotekstowej bazy danych
dla Collegium Medicum UMK na rok 2017Oferty należy składać
do 14 grudnia 2016 r. do godziny 15:00
w siedzibie Zamawiającego, faxem lub mailem
wyłącznie na druku Zamawiającego. 

Osoba do kontaktu
:
mgr Teresa Krzyżaniak
tel. 52 585-35-09
e-mail: teresa.krzyzaniak@cm.umk.pl