Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej

dr n. med.
Jacek Chojnowski

p.o. Kierownika Katedry i ZakładuCiechocinek 87-720, ul. Leśna 3, Dom Zdrojowy (4 piętro)
Bydgoszcz 85-077, ul. Świętojańska 20, pokój 20a

tel. 54 283-39-45
tel. 52 585-54-16
tel. 52 585-54-17
tel./fax 54 283-39-45


Sekretariat:

mgr Aleksandra Sobczak
tel. 54 283-39-45

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Pracownicy

 • dr n. med. Jacek Chojnowski - adiunkt 
 • dr n. med. Robert Szafkowski - asystent
 • dr n. med. Jolanta Zegarska - asystent
 • mgr Joanna Kędzierska - asystent
 • mgr Joanna Przybyszewska - asystent
 • mgr Szymon Siwacki - asystent

 • mgr Iwona Szczawińska - st. specjalista
 • Jadwiga Kacprzak - st. technikHistoria jednostki

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej włączona została w strukturę Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1992 r. Poprzednio była to Klinika Balneologii w Ciechocinku Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu z siedzibą w Ciechocinku.
Od samego początku kierownikiem Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej była Profesor dr hab. Irena Ponikowska (do 30.09.2017 r.).
Ponad 20-letni okres pracy w Collegium Medicum UMK, a poprzednio w Akademii Medycznej zaowocowały znaczącymi osiągnięciami w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej.
W tym czasie (1992-2014) opublikowano 100 artykułów w czasopismach medycznych recenzowanych, wydano 8 książek, 2 skrypty i 11 rozdziałów w książkach. Całość dorobku naszej jednostki wynosi 232 pozycje wydane drukiem.KiZ Balneologii - dom zdrowiaDziałalność dydaktyczna jednostki

Katedra prowadzi szkolenia przed i podyplomowe. Szkolenie przed dyplomowe prowadzone jest dla studentów Collegium Medicum UMK na kierunkach fizjoterapia i lekarskim.
W zakresie fizjoterapii realizujemy 3 przedmioty dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, tj. Balneoklimatologia, Fizykoterapia, Choroby Metaboliczne. Na kierunku lekarskim prowadzimy przedmiot Balneologia.
Na bazie Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego w Ciechocinku powiązanego ściśle z Katedrą i Zakładem Balneologii i Medycyny Fizykalnej prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów obu kierunków. Baza naukowo-dydaktyczna Szpitala stanowi dużą wartość dla Katedry, gdy reprezentuje ona najwyższy poziom w zakresie medycyny uzdrowiskowej w kraju. Prowadzone jest tu leczenie pacjentów z chorobami metabolicznymi tj. cukrzyca z ciężkimi powikłaniami, otyłość chorobliwa (ogromna) z powikłaniami. Dobrze zorganizowany zakład przyrodoleczniczy, z którego korzysta Szpital pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie realizowanych w Katedrze przedmiotów. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcojęzycznych.
W zakresie szkolenia podyplomowego w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej realizowany jest cały tok studiów specjalizacyjnych dla lekarzy z całego kraju w dziedzinie Balneologia i Medycyna Fizykalna. Jest to jedyna jednostka w kraju kształcąca specjalistów z tej dziedziny lekarzy pracujących w zakładach fizjoterapii, rehabilitacji i lecznictwie uzdrowiskowym.


 
Tematyka i kierunki badań

 • Wpływ redukcji masy ciała na cytokiny zapalne i potencjał oksydoredukcyjny
 • Analiza polimorfizmu genów układu RAA u osób z otyłością ogromną
 • Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób z otyłością różnego stopnia
 • Ocena wpływu wybranych zabiegów balneologicznych zastosowanych u chorych z wieloletnią cukrzycą na markery zapalne, potencjał oksydacyjny i mikrokrążenie Domu Zdrojowego
 • Wpływ balneoterapii na procesy angiogenezy u chorych na cukrzycę
 • Ocena bilansu energetycznego u pacjentów z otyłością leczonych w warunkach o uzdrowiskowych
 • Optymalizacja leczenia zespołu stopy cukrzycowej- wzbogacenie programu leczniczego o nowe metody
 • Wprowadzenie do praktyki lekarskiej nowych metod poprawiających efektywność terapii w lecznictwie uzdrowiskowym (ozonoterapia, karboksyterapia)
 • Badanie nad stopniem obciążenia układu krążenia u chorych przyjmujących zabiegi balneologiczne


 
Funkcje pełnione przez pracowników w towarzystwach naukowych i innych


Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej usytuowana w jednym z największych uzdrowisk w Polsce - Ciechocinku, pełni szereg funkcji naukowo-dydaktycznych o zasięgu ogólnokrajowym, jest swego rodzaju centrum polskiej balneologii i medycyny fizykalnej oraz medycyny uzdrowiskowej. Przez ponad 20 lat kierownik katedry Pani Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Balneologii i Medycynie Fizykalnej. Od czerwca 2014 zadanie to przejął asystent naszej katedry dr n. med. Robert Szafkowski.
Pani Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełniła przez 18 lat funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Od kilku miesięcy funkcję tę pełni adiunkt Katedry dr n. med. Jacek Chojnowski, a Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska została wybrana na Prezesa Elekta tego towarzystwa.
Pani Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełni aktualnie szereg funkcji w międzynarodowych towarzystwach w tym w ISMH (International Society Medical Hydrology) oraz FEMTEC (International Federation of Balneology and Climatology), jest członkiem rady wydawniczej kilku czasopism zagranicznych.KiZ Balneologii - zdjęcie basenuOpis bazy na jakiej funkcjonuje jednostka


Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej funkcjonuje na bazie obcej Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Ciechocinek w Domu Zdrojowym. Posiada pracownie fizykoterapii, salę dydaktyczną, gabinety diagnostyczne i gabinety lekarskie na IV piętrze Domu Zdrojowego. Bazę do prowadzenia zajęć praktycznych i działalności naukowej stanowi 50 łóżkowy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny na IV pięto. Katedra korzysta ponadto na zasadzie umowy z Zakładu Przyrodoleczniczego Domu Zdrojowego oraz innych niezbędnych do prowadzenia dydaktyki pomieszczeń tego obiektu.Współpraca naukowa

Współpraca naukowa zagraniczna

 • Clinical Reaserch Respiratory Center, Hospital 122, St.Petersburg, Russia
  Prof. Alina Chervinskaya
 • Reumatologa Policlinico le Scotte, Siena, Italy
  Prof. Antonella Fioravanti
 • Department of Geology Ahmadu Bello University, Zaria, Nigerie
  Prof. Krzysztof Schoenich
 • Universytet Texas, Houston, USA
  Prof. David Ferson
 • FEMTEC (International Federation of Medical Hydrology and Climatology) with the cooperation of ISMH and the suport of WHO
  Prof. Umberto Solimene

Współpraca naukowa w kraju

 • Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katedra i Zakład Diagnostyki Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Katedra i Zakład Patofizjologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Katedra i Zakład Neuropsychologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy


 
Najważniejsze publikacje

 1. Ponikowska I., Person D.: Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Warszawa, Medi Press, 2009

 2. Liana R., Chudański M., Ponikowska I.: Badania nad standaryzacją laserowej przepływometrii dopplerowskiej – normy własne, Diabetologia Praktyczna, 2009,2(10),58-64

 3. Szafkowski-Oczachowska S., Szafkowski R., Sobieska M., Ponikowska I., Samborski W., Wiktorowicz K.: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, Acta Balneologica, 2010, 3(121),142-150

 4. Stefańska A., Sypniewska G., Błaszkiewicz B., Ponikowska I., Cwiklińska-Jurkowska M.: Comparison between C-reactive protein and adipocyte fatty acid-binding protein as a component of metababolic syndrome in middle-aged women, Clinical Biochemistry, 2011, 44,304-306

 5. Adamczyk P., Ponikowska I.: Problem nikotynowy u osób otyłych, Acta Balneologia, 2012,2(128), 95-100

 6. Szafkowski R., Chojnowski J., Adamczyk P., Rość D., Ponikowska I.: Influence of body mass reduction obtained in health resort conditions on endothelium function markers in patients with high level of obesity, Acta Balneologica, 2012,4(130), 220-225

 7. Kędzierska J., Ponikowska I., Makowska-Ofiarska K., Adamczyk P., Ossowski R., Sobieralska-Michalak K.: Zaburzenia nastroju u osób otyłością, Polskie Forum Psychologiczne, 2014, 333-345

 8. Stefańska A., Ponikowska I., Sypniewska G.: A-FABP concentration is more strongly associated with cardiometabolic risk factors and the occurrence of metabolic syndrome in premenopausal than in postmenopausal middle-aged women, BioMed Research International,Volume 2014

 9. Fioravanti A., Adamczyk P., Pascarelli N.A., Giannitti Ch., Urso R., Tołodziecki M., Ponikowska I.: Clinical and biochemical effects of a 3-week program of diet combined with spa therapy in obese and diabetica patients: a pilot open study, International Journal of Biometeorology, Volume 2014

 10. Ponikowska I., Kochański W.: Bibliografia Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Warszawa 2014, AlunaPozostałe informacje

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej bierze udział w organizacji ogólnokrajowych kongresów balneologicznych z udziałem dużej liczby gości zagranicznych z całego świata. Pracownicy Katedry również biorą udział w międzynarodowych kongresach wygłaszając referaty i wykłady. W ostatnich latach braliśmy w nich udział w następujących krajach: Włochy, Francja, Hiszpania, Japonia, Chiny, St. Petersburg, Kazachstan.

Wydawany jest kwartalnik ”Acta Balneologia” przez Polskie Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, którego siedzibą jest nasza Katedra. Wydajemy podręcznik dla lekarzy i studentów. Ostatnio wydrukowana została Bibliografia Balneologii i Medycyny Fizykalnej pod redakcją Prof. Ireny Ponikowskiej i Prof. Wiesława Kochańskiego.